ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ (@bsru.ac.th)

  1. Login เข้าระบบเมล์ ผ่าน URL : https://mail.google.com/
  2. กดที่ไอคอน ตามภาพ และคลิกที่ “บัญชี Google”
  3. เมื่อเข้ามาแล้วจะพบหน้าจอดังรูป ไปที่แถบเมนู “ความปลอดภัย”
  4. ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายที่หัวข้อ “ความปลอดภัย” > “รหัสผ่าน”
  5. ใส่รหัสผ่านเดิม และกด “ถัดไป”
  6. ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ และใส่รหัสผ่านยืนยันอีกครั้ง กด “เปลี่ยนรหัสผ่าน”