ตั้งวันที่และเวลาใน GoogleChrome (MAC OS)

 

ในบางครั้งเวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ Google Chrome เข้าเว็บไซต์ไม่ได้ มีวิธีแก้ไขดังนี้

 

 

  1. คลิกที่แถบเวลาด้านบนขวาของ Taskbar Open Date & Time Preferences

 

2.  คลิกที่รูปกุญแจด้านล่างและใส่รหัสผ่าน Admin เครื่อง

3. ทำเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า Set date and time automatically แล้วเลือก TimeZone เป็น asia

4. ปิดหน้าต่าง

 

5. เวลาจะกลับมาตรงตามมาตรฐานเวลาปกติและจะสามารถเข้าเว็บได้