การติดตั้ง VPN FortiClient


**************************************************************************************

1. เปิด Browser พิมพ์ URL   ::: https://www.fortinet.com/support/product-downloads

2. เลือนลงมาจนพบหัวข้อ  FortiClient VPN

3. เลือก Download ตัวติดตั้งตามระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน

 

4. เมื่อ Download เรียบร้อยให้คลิกติดตั้งถ้ามีการถามเรื่อง Security ให้กดยืนยันตามภาพ

5. โปรแกรมจะดำเนินการติดตั้งให้ดำเนินการตามขั้นตามตัวอย่างในภาพ (ในขั้นตอนนี้อาจใข้เวลามาก)

6. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยให้คลิกที่ Taskbar ด้านล่างขวาจะพบ ICON VPN และเลือก Open FortiClient Console

7. เมื่อ Console เปิดขึ้นมาในครั้งแรกให้ ปลดล็อค (ตามลูกศรสีเขียว) และกดยืนยัน Security

7.1 กรณีติดตั้งบน Windows7 (ถ้าไม่ใช่ให้ข้ามไปข้อ 8)

เข้า Control Panel -> InternetOption -> และเลือก TLS ตามภาพ และกดตกลง

 

 

 

8. สร้าง Connection คลิกตามลูกศรสีเขียว

9. ใส่ข้อมูลตามหมายเลขให้ถูกต้อง

หมายเลข 1  = BSRU-Uninet

หมายเลข 2 = 202.29.54.200

หมายเลข 3 = เลือกบันทึกไว้ใช้งานครั้งต่อไป

หมายเลข 4 = ใส่ Username ที่สมัครใช้งานระบบ VPN

กด SAVE

10. ใส่รหัสผ่านและกด Connect

11. ระบบ Security กด YES เพื่อยืนยัน

12. เลขในช่วงสีแต่งต้องขยับตนถึง 100

13. เมื่อ Connection เรียบร้อยจะแสดงสถานะว่าเชื่อมต่อเรียบร้อย

14. ตรวจสอบหมายเลข IP โดยพิมพ์ https://getip.org และต้องได้หมายเลข IP  202.29.54.60 เท่านั้นถึงจะสามารถใช้งาน Backoffice ได้