วิธีการเปลี่ยนหน้า Error เพื่อไม่ให้กระทบกับอันดับของ SEO

วิธีการเปลี่ยนหน้า Error เพื่อไม่ให้กระทบกับอันดับของ SEO

 

หากต้องการเปลี่ยนเส้นทางข้อผิดพลาด 403, 404, 500 และ 550 ไปยังหน้าเดียวกัน (เช่น error.html) จากนั้นเปลี่ยนเส้นทาง error.html ไปยังหน้าใหม่โดยใช้การเปลี่ยนเส้นทาง 301 โดยไม่ส่งผลเสียต่อการจัดอันดับ SEO ของคุณ คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

 

  1. สร้างหน้าแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเองโดย สร้างไฟล์ HTML ใหม่หรือแก้ไขหน้าที่มีอยู่ด้วยข้อความที่คุณต้องการแสดงต่อผู้ใช้ที่พบข้อผิดพลาด คุณสามารถตั้งชื่อได้เช่น html

 

  1. สร้างไฟล์ .htaccess ภายในเว็บไซต์โดยอยู่นอกสุดของ Directory เว็บไซต์ และเพิ่มข้อความดังนี้

 

# Redirect 403 error to custom error page

ErrorDocument 403 /error.html

 

# Redirect 404 error to custom error page

ErrorDocument 404 /error.html

 

# Redirect 500 error to custom error page

ErrorDocument 500 /error.html

 

# Redirect 550 error to custom error page

ErrorDocument 550 /error.html

 

# Redirect error.html to new page with 301 redirect

Redirect 301 /error.html   http://www.yourdomain.com/newpage.htm

 

  1. บันทึกและอัปโหลดไฟล์ .htaccess

 

  1. เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถเปลี่ยนเส้นทางข้อผิดพลาด 403, 404, 500 และ 550 ไปยังหน้าเดียวกัน (เช่น html) จากนั้นเปลี่ยนเส้นทาง error.html ไปยังหน้าใหม่โดยใช้การเปลี่ยนเส้นทาง 301 โดยไม่ส่งผลเสียต่อการจัดอันดับ SEO ของคุณ สี่บรรทัดแรกเปลี่ยนเส้นทางข้อผิดพลาดแต่ละประเภทไปยังหน้าข้อผิดพลาดที่กำหนดเองเดียวกัน และบรรทัดสุดท้ายใช้การเปลี่ยนเส้นทาง 301 เพื่อเปลี่ยนเส้นทาง error.html ไปยังหน้าใหม่ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้จะเห็นข้อความเดียวกันไม่ว่าจะพบข้อผิดพลาดประเภทใด และการเปลี่ยนเส้นทาง 301 จะส่งค่า SEO ของหน้าเก่าไปยังหน้าใหม่