5. ขั้นตอนการติดตั้ง User Certificate (p12) สำหรับ MacOs | Foxit PDF Editor

การติดตั้ง Certificate (p12) ในโปรแกรม Foxit PDF Editor เพื่อใช้ในการลงลายมือชื่อดิจิทัลสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

 

 

 

 

1.  เปิดโปรแกรม Foxit PDF Editor |  เมนู Protect –> Sing & Certify –> Digital IDs

 

 

2.  เมื่อขึ้น popup Digital IDs ให้กดที่ปุ่ม Add ID –> My existing digital ID from a file

 

 

3.  เตรียมไฟล์ p12 ที่ได้รับจากสำนักคอมพิวเตอร์ที่ส่งให้ผ่านทางอีเมล์ส่วนตัว โดยไฟล์ p12 เป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูล Certificate และ Private Key ของคุณ เมื่อจัดเตรียมเรียบร้อยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

หมายเลข 1 กดเลือกไฟล์ p12

หมายเลข 2 ใส่รหัสผ่าน p12 ที่ท่านได้กำหนดไว้

หมายเลข 3 กด Next เพื่อติดตั้งไฟล์ p12

 

 

4.  เมื่อใส่รหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะแจ้งผลการติดตั้ง Certificate สั้งเกตุภายในกรอบสีแดงจะแสดงชื่อผู้ใช้งานและหน่วยงาน

 

 

5. หลังจากการติดตั้ง Certificate เรียบร้อย Cert จะแสดงขึ้นมาในช่องรายการ Cert  และแสดงข้อมูลของ Cert ที่ติดตั้งเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง Certificate (p12)