วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์ @bsru.ac.th

วิธีการเริ่มต้นการเข้าใช้งาน BSRU Mail

1. การเข้าใช้งานอีเมล์ @bsru.ac.th สามารถเข้าได้จาก URL  :   http://mail.bsru.ac.th

2.ในหน้าแรกจะให้ Login เข้าระบบ กรุณาใช้ Username และ Password ที่ได้รับจากสำนักคอมพิวเตอร์

 

3. ใส่รหัสผ่านที่ได้รับมา

 

4. ในกรณีที่เป็นการเปิดใช้งานครั้งแรก ระบบจะแจ้งสิทธิ์การใช้งานอีเมล์ เมื่ออ่านเสร็จแล้วให้กด ยอมรับ

 

5. ในกรณีที่เป็นการเปิดใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ดังนั้นกรุณากำหนดรหัสผ่านใหม่และเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นส่วนตัวไม่เผยปแพร่แก่ผู้อื่น

 

6. . เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยจะเข้าสู่หน้าอีเมล์หลัก

หมายเลข 1 ส่วนของกล่องจดหมาย รับเข้า-ส่งออก และสร้างใหม่

หมายเลข 2 ส่วนของการแสดงอีเมล์ที่รับเข้ามาในระบบ

หมายเลข 3 ส่วนของการปรับแก้ไขระบบ

หมายเลข 4 ส่วนของ Application ที่เชื่อต่อของระบบอีเมล

 

7. การส่งอีเมล์

หมายเลข 1 คลิกส่งอีเมล์

หมายเลข 2 ใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการส่งหา

หมายเลข 3 หัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจดหมายที่ส่ง

หมายเลข 4 ส่วนของข้อความที่ต้องการสื่อสาร

หมายเลข 5 ส่วนของการแนบไฟล์ไปกับอีเมล์ฉบับนั้น

ขั้นตอนสุดท้าย กดปุ่ม ส่ง สีฟ้า

 

ในกรณีพบปัญหาการใช้งาน

สามารถติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ได้ที่ อีเมล์   cncphakdee@bsru.ac.th  หรือโทร 02-4737000 ต่อ 1723