วิธีการอัปโหลดวีดีโอผ่าน Youtube

Youtube สามารถอัพโหลดวีดีโอเพื่อนำไปใช้ในการประกอบสื่อการสอน หรือวีดีโอการสอนในรายวิชาได้ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในช่วงมาตรการระวังการแพร่ระบาดเชื้อโรค Covid-19 ได้

 

  1. เข้า URL : http://youtube.com

  2. ลงชื่อเข้าใช้งาน

 

3. ใส่ชื่ออีเมล์เป็น Gmail หรือ อีเมล์ของมหาวิทยาลัย @bsru.ac.th

4. การเริ่มต้น อัปโหลดวีดีโอ

 

5 . ไอคอนอัปโหลดและเลือกอัปโหลดวีดีโอ

 

7. เลือกไฟล์วีดีโอที่สร้างไว้ เพื่ออัปโหลดเข้า Youtube

 

8. เลือกไฟล์วีดีโอ

 

9. การตั้งค่าวีดีโอ

 

10. การเลือกรูปแบบการแสดงผลวีดีโอ

 

11. ดำเนินการตามขั้นตอน

 

12. กำหนดระดับการแชร์

 

13. การแชร์วีดีโอสู่ภายนอก

 

14. หน้า Dashboard ของ ช่องวีดีโอ