การใช้งาน VPN สำหรับนักศึกษา

 

*** ในกรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนการขอใช้ VPN ***
กรุณาลงทะเบียนขอใช้ระบบ VPN คลิก –>   http://bsru.me/vpnregister

 

วิธีการติดตั้ง VPN

 

1.เข้าเว็บ http://getip.org  เพื่อตรวจสอบหมายเลข IP (ไม่ต้องนำหมายเลขที่ได้ไปใช้งานเพียงแค่เอาไว้เช็คความถูกต้องเท่านั้น) และดำเนินการตามข้อ 2 ต่อไป

 

2. เข้าเว็บเพื่อติดตั้ง VPN คลิกที่นี่ –> https://202.29.54.200

**กรณีใช้ GoogleChrome ให้คลิกปุ่ม ADVANCE(ขั้นสูง) -> Process to 202.29.54.200 (unsafe)

3. Login เพื่อติดตั้งโปรแกรม

4. เลือกโปรแกรมที่ใช้งานตามรุ่น OS

** วิธีการดู รุ่น OS **

Windows7 : คลิกขวาที่ MyComputer -> Properties จะแสดง Version Windows แล้วระบุ 32-bit หรือ  64-bit

Windows10 : คลิกขวาที่ ThisPC -> Properties จะแสดง Version Windows แล้วระบุ 32-bit หรือ  64-bit

5. รอ Download

 

6. ติดตั้งโปรแกรมทำตามขั้นตอนจนเสร็จ

 

7.ใส่หมายเลข IP Server ตามในภาพ เพื่อ Connect VPN IP : 202.29.54.200  กรุณาใส่หมายเลขตามภาพให้ถูกต้อง

ในกรณี ไม่แสดงหน้านี้
Windows 10 ให้ไปดูในข้อที่ 10 จะมีไอคอนลูกโลกสีเทา
WindowsXP , 7 ให้คลิกที่ Start -> แล้วค้นหาคำว่า GlobalProtect จะพบโปรแกรมที่ติดตั้งไว้

 

8. ยืนยัน Cert.

9. ใส่ Username และ Password อีกครั้ง เพื่อ Connect VPN

 

10. ตรวจสอบสถานะ

 

11. แสดงสถานะการเชื่อมต่อ VPN

 

12. ทดสอบกลับมาดูหมายเลขไอพีอีกครั้ง ถ้าหมายเลข ไอพีได้ 202.29.54.60 สามารถใช้งานระบบ Backoffice ได้เหมือนในมหาวิทยาลัย

 

13. สามารถใช้งานระบบต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ  ** แต่ช่วงเวลาที่ Connect VPN อาจจะใช้งานเว็บไซต์หรือโปรแกรมบางอย่างที่ผ่าน Internet ไม่ได้ ตัวอย่างเช่นการใช้ P2P (Bittorrent)  หรือโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้ Port มาตรฐาน ถ้าต้องการใช้งานโปรแกรมอื่นๆ กรุณา Disconnect VPN เพื่อกลับมาใช้ Internet ที่เชื่อมต่อปกติ

14.  ความเร็วในการใช้งานเชื่อมต่อ VPN จะขึ้นอยู่กับความเร็วของ Internet ที่ท่านใช้งานอยู่

15.  ในการใช้งานระบบ VPN ถ้าเครื่อง MAC OS จะไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ภายนอกผ่าน ระบบ VPN ได้แต่จะใช้งานระบบภายในได้ปกติ